Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Quá trình cung ứng tiền tệ, hệ thống dự trữ liên bang và chỉ đạo chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế, lý thuyết tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.