Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt

Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt được biên soạn khá chi tiết, công phu, thuận tiện trong việc tra cứu. Mỗi mục từ trong cuốn sách này, dù là từ đơn hay là từ phức đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Với cách giải thích rất dễ hiểu, các mục từ được sắp xếp khoa học, cuốn từ điển thực sự hữu ích đối với bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng.