Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách thiết kế một trang web đơn giản về Java Script; thiết kế một trang web nhập thông tin qua hộp thoại và thông báo nội dung đã nhập, dùng các phát biểu điều kiện, dùng các phát biểu lặp, tạo một từ điển trên trang web,... Mời các bạn tham khảo.