Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm 10 chương. Nội dung giới thiệu với người học về những vấn đề chung của kế toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.