Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về Luật Nhà nước - Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Tố tụng dân sự. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.