Giáo trình Quản trị nhân sự

Giáo trình Quản trị nhân sự trình bày về hệ thống lý thuyết căn bản của quản trị nhân sự; phân tích công việc; tuyển dụng nhân viên; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động;... Với các bạn chuyên ngành Quản trị nhân sự thì đây là tài liệu hữu ích.