Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại

Mục tiêu của giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại là nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, hoạt động giao tiếp trong kinh doanh, các khía cạnh tâm lý trong quá trình mua bán. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.