Giáo Trình Thuế

Giáo Trình Thuế gồm có ba phần. Trong đó, phần 1 trình bày những vấn đề chung về thuế; phần 2 nêu lên các luật thuế hiện hành tại Việt Nam; phần 3 giới thiệu về quản trị thuế. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Tài chính thì đây là tài liệu hữu ích.