• Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản chi trong...

   294 p vcef 28/02/2013 160 0

 • Giáo trình Kế toán máy: Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán máy: Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán máy: Kế toán doanh nghiệp gồm 9 chương cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán; giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận nhanh nhất và có thể sử dụng ngay được bất kỳ phần mềm kế toán nào sẵn có tại doanh nghiệp. Là cẩm nang cho các...

   209 p vcef 28/02/2013 142 0

 • Giáo trình Kế toán công ty

   Giáo trình Kế toán công ty

  Nội dung Giáo trình Kế toán công ty được để cập trong chương 7 của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản về kế toán tài chính vận dụng trong các loại hình công ty trên cơ sở kết hợp chế độ kế toán doanh nghiệp với các quy định pháp lý hiện hành về tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty ở Việt Nam và tổng quan về các...

   199 p vcef 28/02/2013 157 0

 • Giáo trình Kế toán quốc tế

  Giáo trình Kế toán quốc tế

  Giáo trình Kế toán quốc tế bao gồm những nội dung về tổng quan kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán quốc tế; khái quát hệ thống kế toán Mỹ; hệ thống kế toán Pháp. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu hữu ích.

   143 p vcef 28/02/2013 149 0

 • Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán

  Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán trình bày về bản chất của hạch toán kế toán; đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ; phương pháp tính giá; phương pháp đối ứng tài khoản; hệ thống tài khoản kế toán; phương pháp tổng hợp và cân đối;... Mời các bạn tham khảo.

   225 p vcef 28/02/2013 175 2

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm 10 chương. Nội dung giới thiệu với người học về những vấn đề chung của kế toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   406 p vcef 28/02/2013 158 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính

  Giáo trình Kế toán tài chính

  Giáo trình Kế toán tài chính có kết cấu gồm 17 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các thành phần kế toán trong các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu,... Cuốn giáo trình này là tài liệu học tập cần thiết cho sinh viên, đồng thời còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ kế toán trong doanh nghiệp.

   549 p vcef 28/02/2013 180 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số