• Ebook Marketing căn bản

  Ebook Marketing căn bản

  Ebook Marketing căn bản do Philip Kotler biên soạn gồm 20 chương. Nội dung trình bày về cơ sở xã hội của Marketing, quá trình quản trị Marketing, hệ thống nghiên cứu và thông tin Marketing, môi trường Marketing và một số nội dung khác. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Marketing và những ngành có liên quan.

   269 p vcef 03/03/2013 167 0

 • Marketing xuất nhập khẩu

  Marketing xuất nhập khẩu

  Tài liệu Marketing xuất nhập khẩu cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất của Marketing quốc tế; quá trình tiến hành Marketing xuất nhập khẩu; phương pháp nghiên cứu thị trường thế giới; quá trình hình thành và phát triển một sản phẩm; thông tin và xúc tiến Marketing xuất khẩu;... Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những...

   75 p vcef 03/03/2013 148 0

 • Giáo trình Marketing chiến lược

  Giáo trình Marketing chiến lược

  Dưới đây là giáo trình Marketing chiến lược. Mời các bạn tham khảo giáo trình để hiểu rõ hơn về thách thức của Marketing chiến lược; cách tạo dựng khả năng học tập cho việc ra quyết định Marketing chiến lược; môi trường Marketing năng động; định hướng Marketing và một số kiến thức khác. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Marketing và...

   266 p vcef 03/03/2013 203 1

 • Tổng quan Marketing

  Tổng quan Marketing

  Tài liệu Tổng quan Marketing đươc biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan Marketing; hành vi khách hàng và thị trường mục tiêu; các quyết định về giá; các quyết định phân phối. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Marketing thì đây là tài liệu hữu ích.

   84 p vcef 03/03/2013 166 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số