• Ebook Marketing trong thời đại net: Phần 1

  Ebook Marketing trong thời đại net: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Marketing trong thời đại net" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những trở ngại không thể giải quyết bằng tiền, marketing đồng tình kết quả giải quyết bằng quảng cáo, sự phát triển của quảng cáo đại chúng, tập trung khách hàng hiện có thay vì tăng thị phần, tần suất tạo thành niềm tin cho thương hiệu. Mời các bạn cùng...

   83 p vcef 28/09/2016 149 0

 • Ebook Marketing trong thời đại net: Phần 2

  Ebook Marketing trong thời đại net: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phàn 1 cuốn sách "Marketing trong thời đại net", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Năm cấp độ đồng tình, 4 quy luật của sự đồng tình, những hiểu biết sai lầm về marketing trên mạng, marketing đồng tình trên internet, những ví dụ điển hình áp dụng marketing đồng tình, marketing đồng tình - Những điều chưa sáng...

   85 p vcef 28/09/2016 138 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của marketing

  Bài giảng Marketing manager - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của marketing

  Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản của marketing. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Những khái niệm cốt lõi của marketing, quản trị marketing, những đinh hướng phát triển của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vcef 28/09/2016 113 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Marketing manager - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing

  Chương này giúp người học nắm bắt được những nội dung sau: Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin marketing, hệ thống ghi chép nôi bộ, hệ thống tình báo marketing, hệ thống nghiên cứu marketing, hệ thống hỗ trợ quyết định marketing (MDSS).

   19 p vcef 28/09/2016 122 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 3: Phân tích môi trường marketing

  Bài giảng Marketing manager - Chương 3: Phân tích môi trường marketing

  Môi trường marketing là một tập hợp những lực lượng “không khống chế được” mà các công ty phải chú ý đến khi xây dựng các hệ thống marketing - mix của mình. Chương này sẽ đi sâu phân tích các lực lượng chủ yếu của môi trường vĩ mô và các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcef 28/09/2016 122 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 4: Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua

  Bài giảng Marketing manager - Chương 4: Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua

  Cần phải tìm hiểu trước thị trường người tiêu dùng và hành vi mua sắm của người tiêu dùng thì mới có thể xây dựng được những kế hoạch Marketing có căn cứ. Trong chương này ta sẽ tìm hiểu những động thái mua sắm của người tiêu dùng và trong chương sau sẽ tìm hiểu động thái mua sắm của những người mua hàng của doanh nghiệp. Mời các bạn...

   36 p vcef 28/09/2016 132 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 5: Phân tích thị trường các doanh nghiệp và hành vi mua sắm của doanh nghiệp

  Bài giảng Marketing manager - Chương 5: Phân tích thị trường các doanh nghiệp và hành vi mua sắm của doanh nghiệp

  Trong chương này, ta sẽ xem xét các thị trường doanh nghiệp và giới thiệu vắn tắt thị trường các tổ chức và cơ quan nhà nước. Ta sẽ nghiên cứu năm câu hỏi: Ai tham gia thị trường này? Người mua thông qua những quyết định mua sắm nào? Ai tham gia quá trình mua sắm? Những ảnh hưởng chủ yếu đến người mua là gì? Người mua thông qua quyết định mua...

   21 p vcef 28/09/2016 113 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 6: Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

  Bài giảng Marketing manager - Chương 6: Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

  Trong kinh doanh, các công ty cần biết nắm vấn đề về các đối thủ cạnh tranh: Những ai là đối thủ cạnh tranh của ta? Chiến lược của họ như thế nào? Mục tiêu của họ là gì? Những điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì? Cách thức phản ứng của họ ra sao? Chúng ta sẽ xem xét xem những thông tin này giúp ích công ty như thế nào trong việc hoạch...

   20 p vcef 28/09/2016 128 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 7: Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Marketing manager - Chương 7: Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Chương 7 đề cập đến vấn đề nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vcef 28/09/2016 127 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 8: Định vị sản phẩm

  Bài giảng Marketing manager - Chương 8: Định vị sản phẩm

  Định vị là việc thiết kế sản phẩm và hình ảnh của Công ty làm sao để thị trường mục tiêu hiểu được và đánh giá cao những gì công ty đại diện so với các đối thủ cạnh tranh của nó. Chương này sẽ đề cập đến vấn đề định vị sản phẩm với 2 nội dung chính, đó là: Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ và xây dựng chiến lược...

   16 p vcef 28/09/2016 133 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

  Bài giảng Marketing manager - Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược sản phẩm, bao gồm chiến lược sản phẩm mới, chiến lược về chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược về bao gói, nhãn mác. Các nội dung chính sẽ được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về sản phẩm, tên hiệu sản phẩm, những quyết định về bao bì sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm...

   37 p vcef 28/09/2016 202 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 10: Chiến lược giá

  Bài giảng Marketing manager - Chương 10: Chiến lược giá

  Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét việc đinh giá của công ty, những tác động của việc định giá, phương pháp đinh giá cho các sản phẩm mới cũng như các chiến lược thay đổi và điều chỉnh giá cả. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi định giá, phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá, các chiến...

   19 p vcef 28/09/2016 148 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số