• Bài giảng Marketing manager - Chương 11: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Marketing manager - Chương 11: Chiến lược phân phối

  Chương 11: Chiến lược phân phối. Nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất và chức năng của các kênh marketing, tổ chức và hoạt động của kênh, hoạch định và quyết định kênh phân phối, tổ chức hệ thống bán lẻ, tổ chức hệ thống bán sỉ, tổ chức lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vcef 28/09/2016 139 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 12: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Bài giảng Marketing manager - Chương 12: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp các hoạt động sau: Quảng cáo, khuyến mại, chào hàng hay bán hàng cá nhân, tuyên truyền. Toàn bộ các hoạt động xúc tiến trên phải được phối hợp để đạt tác dụng truyền thông tối đa tới người tiêu dùng. Cùng tham khảo chương 12 - Chiến lược xúc tiến hỗn hợp để biết thêm...

   12 p vcef 28/09/2016 153 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 13: Thiết kế một số chiến lược marketing điển hình

  Bài giảng Marketing manager - Chương 13: Thiết kế một số chiến lược marketing điển hình

  Trong chương này, ta sẽ xem xét những thách thức và chiến lược Marketing khác nhau đối mặt với những người dẫn đầu thị trường, những người thách thức, những người theo sau và những người núp bóng. Phần cuối sẽ phân tích về chiến lược marketing cho thị trường toàn cầu.

   28 p vcef 28/09/2016 135 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 14: Thực hiện các chương trình marketing

  Bài giảng Marketing manager - Chương 14: Thực hiện các chương trình marketing

  Chương 14 gồm có những nội dung: Quan hệ giữa hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược, một vài hướng dẫn chung về việc thực hiện chiến lược thành công, tiến trình thực hiện chiến lược marketing, tổ chức bộ phận marketing.

   10 p vcef 28/09/2016 116 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 15: Kiểm tra marketing

  Bài giảng Marketing manager - Chương 15: Kiểm tra marketing

  Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa thực hiện với kế hoạch, xác định nguyên nhân gây nên sai lệch; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu kỳ vọng. Có 3 loại kiểm tra marketing: Kiểm tra kế...

   8 p vcef 28/09/2016 103 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 16: Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

  Bài giảng Marketing manager - Chương 16: Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

  Mục tiêu của chương này là phân tích về nghề bán hàng và giải thích sự thăng tiến nhanh trong nghề bán hàng. Chúng ta sẽ nắm được thế nào là bán hàng cá nhân, cội nguồn lịch sử của bán hàng cá nhân. Chúng ta cũng sẽ nắm được những trách nhiệm, vấn đề và những cơ hội của người đại diện bán hàng. Bên cạnh đó chúng ta cũng bàn đến quy...

   30 p vcef 28/09/2016 130 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Bài giảng Marketing manager - Chương 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của công ty. Đầu chương thảo luận sơ qua về chiến lược tổng thể và mối quan hệ của nó với chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing.

   22 p vcef 28/09/2016 140 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

  Bài giảng Marketing manager - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

  Chương này trình bày bốn nội dung chính: Vai trò của người giám đốc bán hàng, từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực, từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng, những vấn đề đạo đức.

   23 p vcef 28/09/2016 110 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

  Bài giảng Marketing manager - Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

  Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối với nhà quản trị bán hàng. Tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p vcef 28/09/2016 152 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 20: Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

  Bài giảng Marketing manager - Chương 20: Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

  Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần còn lại của chương tập trung vào các qui trình phân tích căn bản, mà chúng...

   18 p vcef 28/09/2016 120 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách

  Bài giảng Marketing manager - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách

  Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách. Nội dung chính trong chương gồm có: Định nghĩa một số thuật ngữ, tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng, quá trình dự báo, công việc dự báo và giám đốc bán hàng, qui trình dự báo về chất lượng,... Mời các...

   21 p vcef 28/09/2016 130 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 22: Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Bài giảng Marketing manager - Chương 22: Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Làm cách nào để tuyển dụng và lựa chọn đựợc các nhân viên bán hàng có triển vọng. Việc đầu tiên là sàng lọc những người dự tuyển, loại ra những người xin việc không đủ điều kiện cơ bản như trình độ đại học, rồi tới quá trình lựa chọn 5 giai đoạn bắt đầu từ việc sàng lọc này. Chương này sẽ trình bày các phương pháp và các tiêu...

   26 p vcef 28/09/2016 116 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số