• Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Marketing ngân hàng là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện các mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn môn học này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Marketing ngân hàng" của TS. Bùi Văn Quang.

   20 p vcef 15/06/2016 160 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - CĐN Nam Định

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - CĐN Nam Định

  Phần 1 Giáo trình Marketing căn bản gồm nội dung 2 chương đầu. Nội dung phần này trình bày hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường Marketing, nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường. Đây là giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên cao đẳng nghề, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai quan tâm đến Marketing.

   80 p vcef 15/06/2016 148 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - CĐN Nam Định

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - CĐN Nam Định

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Marketing căn bản gồm nội dung chương 3 đến chương 5. Nội dung phần này trình bày chiến lược sản phẩm, thiết kế giá cả và phân phối sản phẩm, chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   51 p vcef 15/06/2016 137 0

 • Ebook Principles of Marketing (14th Edition) - Phillip Kortler

  Ebook Principles of Marketing (14th Edition) - Phillip Kortler

  Specialized Features to Enhance Your Learning..New coverage in every chapter of the fourteenth edition shows how companies and consumers are dealing with marketing and the uncertain economy in the aftermath of the recent Great Recession. Throughout the fourteenth edition, you will find revised coverage of the rapidly changing nature of customer relationships and new material on such topics as customer-managed relationships, crowdsourcing,...

   740 p vcef 15/06/2016 67 0

 • Bài giảng Chương 6: Lựa chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Chương 6: Lựa chọn thị trường mục tiêu

  Tổng quan về lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường là những nội dung chính trong bài giảng chương 6 "Lựa chọn thị trường mục tiêu". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   20 p vcef 15/06/2016 123 0

 • Bài giảng Chương 1: Bản chất của Marketing

  Bài giảng Chương 1: Bản chất của Marketing

  Bản chất Marketing, một số khái niệm cơ bản của Marketing, vai trò và vị trí, chức năng của Marketing trong doanh nghiệp, các quan điểm về quản trị Marketing, những vấn đề cơ bản trong quản trị Marketing là những nội dung chính trong bài giảng chương 1 "Bản chất của Marketing". Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vcef 15/06/2016 125 0

 • Bài giảng Chương 7: Các quyết định về sản phẩm

  Bài giảng Chương 7: Các quyết định về sản phẩm

  Bài giảng chương 7 "Các quyết định về sản phẩm" giới thiệu đến các bạn những nội dung về sản phẩm theo quan điểm Marketing, các quyết định về nhãn hiệu, quyết định bao gói, quyết định dịch vụ hỗ trợ tiêu dùng, chiến lược Marketing theo chu kỳ sống sản phẩm,...

   25 p vcef 15/06/2016 121 0

 • Bài giảng Chương 8: Các quyết định về giá sản phẩm

  Bài giảng Chương 8: Các quyết định về giá sản phẩm

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 8 "Các quyết định về giá sản phẩm" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái niệm giá cả, những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá, phương pháp xác định giá, chiến lược giá,... Với các bạn chuyên ngành Kinh doanh Marketing thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   17 p vcef 15/06/2016 165 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 3: Hành vi mua" giới thiệu tới người học các nội dung: Mô hình hành vi mua, các nhân tố ảnh hưởng lên hành vi mua, các loại hành vi mua, quá trình ra quyết định mua. Mời các bạn cùng tham khảo

   25 p vcef 21/05/2016 121 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 7: Chính sách giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giá, các yếu tố ảnh hưởng lên việc định giá, qui trình định giá các phương pháp định giá, định giá sản phẩm mới, thay đổi giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vcef 21/05/2016 114 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò của nhà phân phối trung gian, hành vi kênh phân phối, các dạng kênh phân phối, thiết kế kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo

   13 p vcef 21/05/2016 122 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 9: Chiến lược truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về truyền thông marketing, quảng cáo, khuyến mãi, giao tiếp bán hàng, quan hệ công chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vcef 21/05/2016 124 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số