• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 4: Thị tường và nghiên cứu marketing" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thị trường (thị trường và nhu cầu thị trường; phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm, thương hiệu), nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo

   15 p vcef 21/05/2016 130 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 6: Chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm sản phẩm, giá trị sản phẩm và phân loại, chất lượng và tính năng sản phẩm, các chiến lược theo vòng đời sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vcef 21/05/2016 114 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 2: Môi trường và thông tin marketing" do ThS. Dương Thị Ngọc Liên biên soạn giới thiệu tới người học các kiến thức: Tổng quát, môi trường vi mô, môi trường vĩ mô, hệ thống thông tin marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vcef 21/05/2016 120 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 1 của bài giảng Quản trị marketing giới thiệu những nội dung tổng quan về quản trị marketing như: Khái niệm marketing; định nghĩa quản trị marketing; quá trình quản trị marketing; các quan điểm quản trị marketing; một số khái niệm cốt lõi trong marketing; tầm quan trọng, vai trò và nhiệm vụ của quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vcef 21/05/2016 153 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 15 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 15 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 15 trình bày về kiểm tra đánh giá hoạt động marketing. Chương này giúp người học nắm bắt được một số loại hình kiểm tra đánh giá như: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, kiểm tra khả năng sinh lời, kiểm tra hiệu quả, kiểm tra chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcef 21/05/2016 137 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về lập kế hoạch, hoạch định chiến lược kinh doanh cấp tổng công ty, lập kế hoạch marketing chiến lược, lập kế hoạch marketing chiến thuật. Mời các...

   20 p vcef 21/05/2016 132 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Giới thiệu học phần quản trị marketing - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Giới thiệu học phần quản trị marketing - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương này giới thiệu đến người học một số thông tin về học phần Quản trị marketing như: Mục tiêu của học phần, các nội dung chính của học phần, tài liệu học tập, đánh giá kết quả học tập, lịch trình học tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các thông tin chi tiết.

   18 p vcef 21/05/2016 121 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 3 của bài giảng Quản trị marketing trình bày các nội dung chủ yếu sau: Quản trị thông tin marketing, nghiên cứu thị trường (nghiên cứu marketing), đo lường và dự báo nhu cầu thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p vcef 21/05/2016 138 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4 cung cấp cho người học những hiểu biết về phân tích môi trường marketing vĩ mô. Chương này trình bày một số nội dung cụ thể như: Giới thiệu về phân tích môi trường marketing, môi trường tự nhiên, môi trường nhân khẩu, môi trường kinh tế,...và các nội dung liên quan khác.

   13 p vcef 21/05/2016 138 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 11 trình bày về quản trị kênh phân phối với những nội dung chủ yếu như: Giới thiệu về quản trị kênh phân phối, thiết kế kênh, quản trị các thành viên trong kênh, bán lẻ, bán sỉ, logistics thị trường

   28 p vcef 21/05/2016 144 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 8 trang bị cho người học những hiểu biết về chiến lược định vị, tạo sự khác biệt và marketing-mix. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định vị, tạo sự khác biệt, chiến lược marketing-mix theo chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược cạnh tranh theo vị thế thị trường của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vcef 21/05/2016 128 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng chương 6 giúp người học biết cách phân tích hành vi mua của khách hàng. Những nội dung cơ bản mà người học cần nắm trong chương này gồm có: Phân tích hành vi mua của người tiêu dùng cá nhân, phân tích hành vi mua của khách hàng công nghiệp, phân tích hành vi mua của các tổ chức phi lợi nhuận, phân tích hành vi mua của khách hàng trong quản trị...

   23 p vcef 21/05/2016 139 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số