• Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Marketing ngân hàng là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện các mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn môn học này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Marketing ngân hàng" của TS. Bùi Văn Quang.

   20 p vcef 15/06/2016 160 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - CĐN Nam Định

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - CĐN Nam Định

  Phần 1 Giáo trình Marketing căn bản gồm nội dung 2 chương đầu. Nội dung phần này trình bày hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường Marketing, nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường. Đây là giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên cao đẳng nghề, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai quan tâm đến Marketing.

   80 p vcef 15/06/2016 148 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - CĐN Nam Định

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - CĐN Nam Định

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Marketing căn bản gồm nội dung chương 3 đến chương 5. Nội dung phần này trình bày chiến lược sản phẩm, thiết kế giá cả và phân phối sản phẩm, chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   51 p vcef 15/06/2016 137 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1

  "Marketing căn bản" ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản, cốt lõi về Marketing, giáo trình còn cung cấp cho người đọc người đọc những trải nghiệm các vấn đề về Marketing thông qua những bài tập thảo luận, bài tập tình huống và các câu hỏi kèm theo ở phần cuối của mỗi chương. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung từ chương 1 đến...

   47 p vcef 29/10/2015 218 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Marketing căn bản", phần 2 trình bày các nội dung từ chương 4 đến chương 7 bao gồm: Chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối, chính sách xúc tiến - yểm trợ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên các ngành Marketing dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   57 p vcef 29/10/2015 142 0

 • Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 1 gồm có 5 chương trình bày về khái niệm cơ bản Marketing, đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp; thị trường nông sản hàng hóa và định hướng hoạt động Marketing trong kinh doanh nông nghiệp; chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả nông sản hàng hóa trong kinh doanh nông nghiệp; chiến lược phân phối...

   170 p vcef 28/10/2015 317 0

 • Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về chiến lược hỗ trợ Marketing kinh doanh nông nghiệp; Marketing dịch vụ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp; Marketing xuất khẩu nông sản; Marketing một số hàng hóa nông sản của Việt Nam; tổ chức bộ máy hoạt động Marketing và đánh giá hoạt động Marketing trong doanh nghiệp.

   145 p vcef 28/10/2015 159 0

 • Giáo trình Marketing kỹ nghệ - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

  Giáo trình Marketing kỹ nghệ - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

  Giáo trình Marketing kỹ nghệ gồm 5 chương, nội dung trình bày khái quát về Marketing kỹ nghệ, mua sắm trong thị trường công nghiệp, quan hệ khách hàng, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu, Marketing - mix trong thị trường công nghiệp. Đặc biệt ở cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập và thảo luận.

   73 p vcef 28/10/2015 193 1

 • Giáo trình Marketing chiến lược

  Giáo trình Marketing chiến lược

  Dưới đây là giáo trình Marketing chiến lược. Mời các bạn tham khảo giáo trình để hiểu rõ hơn về thách thức của Marketing chiến lược; cách tạo dựng khả năng học tập cho việc ra quyết định Marketing chiến lược; môi trường Marketing năng động; định hướng Marketing và một số kiến thức khác. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Marketing và...

   266 p vcef 03/03/2013 204 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số