• Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 140 2

 • Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 9 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 9 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 9 trang bị cho người học những kiến thức về Truyền thông marketing (Xúc tiến bán). Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Thiết kế chương trình truyền thông marketing, quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp, bán hàng trực tiếp.

   12 p vcef 21/05/2016 128 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò của nhà phân phối trung gian, hành vi kênh phân phối, các dạng kênh phân phối, thiết kế kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo

   13 p vcef 21/05/2016 122 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 7: Chính sách giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giá, các yếu tố ảnh hưởng lên việc định giá, qui trình định giá các phương pháp định giá, định giá sản phẩm mới, thay đổi giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vcef 21/05/2016 114 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 3: Hành vi mua" giới thiệu tới người học các nội dung: Mô hình hành vi mua, các nhân tố ảnh hưởng lên hành vi mua, các loại hành vi mua, quá trình ra quyết định mua. Mời các bạn cùng tham khảo

   25 p vcef 21/05/2016 121 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 6 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 6 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 6 trình bày về các quyết định về sản phẩm. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các quyết định về chủng loại sản phẩm, các quyết định về thương hiệu sản phẩm, các quyết định về bao bì và nhãn hàng hoa, các quyết định về dịch vụ hỗ trợ,...và một số nội dung khác.

   11 p vcef 21/05/2016 132 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 5 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 5 - Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị giá trị. Chương này giúp người học nắm bắt các nội dung như: Bản chất của việc phân khúc thị trường, phân khúc thị trường người tiêu dùng, phân khúc thị trường công nghiệp, phân khúc theo đặc điểm địa lý, phân khúc theo...

   12 p vcef 21/05/2016 114 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 14 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 14 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 14 trang bị cho người học những kiến thức về cách tổ chức và thực hiện hoạt động marketing. Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm: Tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp, triển khai thực hiện hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vcef 21/05/2016 125 1

 • Giáo trình Marketing chiến lược

  Giáo trình Marketing chiến lược

  Dưới đây là giáo trình Marketing chiến lược. Mời các bạn tham khảo giáo trình để hiểu rõ hơn về thách thức của Marketing chiến lược; cách tạo dựng khả năng học tập cho việc ra quyết định Marketing chiến lược; môi trường Marketing năng động; định hướng Marketing và một số kiến thức khác. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Marketing và...

   266 p vcef 03/03/2013 203 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 8 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 8 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 8 trình bày các quyết định về phân phối. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, thiết kế kênh, quản trị kênh, phân phối vật chất, bán sỉ, bán lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   17 p vcef 21/05/2016 139 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 13 tiếp tục trình bày về truyền thông marketing. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về marketing trực tiếp, hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vcef 21/05/2016 118 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức về quản trị sản phẩm. Chương này gồm có các nội dung chính như: Tổng quan về quản trị sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, quản trị mức chất lượng và các thuộc tính của sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vcef 21/05/2016 127 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số