• Ebook 4 phong cách bán hàng: Phần 1

  Ebook 4 phong cách bán hàng: Phần 1

  "4 phong cách bán hàng" của tác giả Chuck Mache là cuốn sách cần phải đọc đối với tất cả những ai đang và sẽ chọn bán hàng làm sự nghiệp cho mình, đó là những khắc họa tuyệt vời và rất rõ ràng về bốn phong cách bán hàng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ngay sau đây.

   126 p vcef 24/11/2016 368 0

 • Ebook 4 phong cách bán hàng: Phần 2

  Ebook 4 phong cách bán hàng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "4 phong cách bán hàng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kẻ bám víu vinh quang, kiếm tìm để khám phá chính mình, kết thúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vcef 24/11/2016 322 0

 • Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 1

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 1

  Lập kế hoạch kinh doanh được coi là cuốn sách hay nhất về lĩnh vực kinh doanh của Mỹ trong vòng 5 năm trở lại đây. Cuốn sách được viết bởi Edward Blackwell là nhà tư vấn cho các thương vụ kinh doanh nhỏ. Với số liệu dẫn chứng cụ thể Edward Blackwell thực sự thuyết phục người đọc, những người tìm kiếm cho mình sự thành công ngay từ bản kế...

   121 p vcef 27/10/2016 180 1

 • Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 2

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lập kế hoạch kinh doanh" gồm có những nội dung chính sau: Mở rộng quy mô kinh doanh, thị trường, lên kế hoạch vay vốn, lập kế hoạch hay tiến hành kinh doanh như thế nào, duy trì kế hoạch, mô hình kinh doanh nhỏ và chu kỳ kinh doanh, kiểm soát tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p vcef 27/10/2016 186 1

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Giới thiệu – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Giới thiệu – ThS. Đặng Đình Trạm

  Nội dung của bộ bài giảng Quản trị thương hiệu của ThS. Đặng Đình Trạm gồm có 8 chương với những nội dung chính sau: Thương hiệu và quản trị thương hiệu; đặc tính thương hiệu, định vị thương hiệu và giá trị thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu & bảo vệ thương hiệu; chiến lược Marketing nhằm tạo dựng giá trị thương...

   5 p vcef 27/10/2016 147 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Chương 1 - Thương hiệu và Quản trị thương hiệu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Thương hiệu là gì? Vai trò của thương hiệu, chức năng của thương hiệu, quản trị thương hiệu, các yếu tố tạo nên thương hiệu mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vcef 27/10/2016 175 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Chương 2 - Đặc tính thương hiệu, định vị thương hiệu và giá trị thương hiệu. nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm đặc tính thương hiệu, bốn khía cạnh tạo nên đặc tính thương hiệu, đặc tính thương hiệu và hình ảnh thương hiệu, khái niệm định vị thương hiệu, tiến trình định vị thương hiệu,... Mời các...

   39 p vcef 27/10/2016 186 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Chương 3: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và bảo vệ thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Ai có thể tham gia vào thiết kế thương hiệu? Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tạo rào cản chống xâm phạm thương hiệu.

   47 p vcef 27/10/2016 167 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Chương 4 - Chiến lược Marketing nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sự thay đổi về quan điểm marketing, mục tiêu chiến lược thương hiệu, chiến lược marketing hỗn hợp nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu, mô hình truyền tin và kết hợp công cụ trong quảng bá thương hiệu, các quyết định liên quan đến công cụ...

   37 p vcef 27/10/2016 157 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Chương 5 - Các mô hình thương hiệu và chiến lược phát triển thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các mô hình thương hiệu cơ bản; các quyết định về chiến lược thương hiệu; duy trì, thay thế và đổi mới thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vcef 27/10/2016 155 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Chương 6 cung cấp kiến thức cơ bản về tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Mối liên hệ giữa thương hiệu sản phẩm và tên công ty, các yếu tố quyết định đến hình ảnh doanh nghiệp, các liên tưởng của người tiêu dùng đối với hình ảnh công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vcef 27/10/2016 161 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 7 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 7 – ThS. Đặng Đình Trạm

  Chương 7 - Định giá thương hiệu và khai thác thương hiệu bằng hình thức nhượng quyền thương mại. Những nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Sự cần thiết của việc định giá thương hiệu, các phương pháp định giá tài sản thương hiệu, nhượng quyền thương mại là gì? Tại sao nên bán franchise? Tại sao nên mua franchise? Một số phương thức bán...

   46 p vcef 27/10/2016 151 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số